Members

Postdocs

ANBU MOZHI

ARUN KUMAR

BABU CM

HU QIANG

LI FANGHUA

LI XIAN

YAO DINGDING

YAO ZHIYI

HE XIN

TAI MING HANG

Current Student

LI HE

TEOH JIAHENG

VISHNU SUNIL

CHEN JIALING

LIU MING

Graduated Students / Research Staff

Dr. Wei Liping

Dr. Shen Ye

Dr. Kan Xiang

Avi Uzi

Cui Xiaoqiang

Dr. Thawatchai Maneerung

Dr. Pooya Davoodi

Ng Weicheng

Dr. Yan Wei-cheng

Dr. Zhan Guowu

Dr. Lin Wenlin Yvonne

Dr. You Siming

Dr. Zhan Wenbo

Yang Zhanyu

Rong Le

Dr. Alireza Rezvanpour

Lei Chenlu

Qin Hao

Dr. Davis Yohanes Arifin

Dr. Lee Lai Yeng

Dr. Leong Fong Yew

Dr. Lim Liang Kuang

Dr. Lim Wee Chuan Eldin

Dr. Nie Hemin

Ong Yong Sheng Benjamin

Dr. Sudhir H. Ranganath

Dr. Xie Jingwei

Dr. Zhang Yan

Dr. Zhu Xin Hao

Dr. Xu Qingxing Noel

Dr. Cui Yanna

Dr. Qiao Jian

Dr. Jun Yao

Dr. Cheng Yongpan

Dr. Feng Fang

Dr. Zhang Wenbiao

Dr. Zhen Xu

Dr. Yong Hu

Dong Pengwei