ALUMNI

Former Group Leaders@IMS
Atsushi NAGAI
Associate Professor
Technical University of Delft

Tomoya ISHIZUKA
Associate Professor
University of Tsukuba

Ph. D Graduates @SOKENDAI and JAIST with Academic Positions
Long CHEN
Professor (1000 Youth Talents Plan; National Science Fund for Excellent Young Scholars)
Jilin University

Yanhong XU
Professor
Jilin Normal University

Xuesong DING
Associate Professor
National Center for Nanoscience and Technology

Xiao FENG
Professor (National Science Fund for Excellent Young Scholars)
Beijing Institute of Technology

Fei XU
Professor
Northwestern Polytechnic University

Shangbin JIN
Professor
Xi’an Jiaotong University

Xiong CHEN
Professor
Fuzhou University

Hong XU
Associate Professor (1000 Youth Talents Plan)
Tsinghua University

Ning HUANG
Professor (2019 Outstanding Young Investigator Award from National Natural Science Foundation of China (Overseas))
Zhejiang University

Lipeng ZHAI
Lecturer
Zhongyuan University of Technology

Yang WU
Associate Professor
Shanghai University

Jia GAO
Postdoctoral Fellow@Nankai U
Nankai University

Qing XU
Associate Professor
Advanced Research Institute, Chinese Academy of Sciences

Enquan JIN (2022 Outstanding Young Investigator Award from National Natural Science Foundation of China (Overseas))
Professor
Jilin University

Ping WANG (2022 Outstanding Young Investigator Award from National Natural Science Foundation of China (Overseas))
Professor
Sichuan University

Shanshan TAO
Postdoctoral Fellow@National University of Singapore, Singapore

Zhongping Li
Postdoctoral Fellow@Yonsei University, Korea
Yonsei University

Masafumi Oda
to be updated.

Ph. D Graduates @SOKENDAI in Industries
Shun WAN
to be updated

Long CHEN
to be updated

Ph. D Graduates@NUS in Industries
Keyu Geng
Scientist, Procter & Gamble Technical (Beijing) Co. Ltd.

Ke Tian TAN
Scientist, Singapore Food Agency

Ruoyang Liu
Senior Teaching Associate, The Pique Lab

Zhuoer Li
R&D chemist, The Valsper

Hao Yang
Senior Engineer, Triansole

Postdoctoral Researchers@IMS&JAIST with Academic Positions
Xiaoming LIU
Professor
Jilin University

Jia GUO
Professor
Fudan University

Yan KOU
Researcher
kouyan@dicp.ac.cn
Dalian Institute of Chemical Physics

Zhaoqi GUO
Associate Professor
Northwest University

Jianbin LIN
Associate professor
Xiamen University

Yu-Kui TIAN
Associate Professor
Anhuai University

Sasanka DALAPATI
Assistant Professor
Central University of Tamil Nadu, India

Cheng GU
Professor
Sichuan University

Postdoctoral Researchers@IMS with Industry Positions
Zheng HE
To be updated

Postdoctoral Researchers@NUS with Academic Positions
Ting HE@NTU, Singapore
Postdoctoral researcher
NTU

Yongfeng ZHI
Associate professor
Hainan University

Master Graduates@NUS
Xiaoyu XU2018-2019
Lejian DENG 2019-2020 (NUS Ph.D student)
Yajie LIANG 2019-2020
Yanyao LI 2020-2021 (BASF; Engineer)
Wenxuan YANG 2020-2021
Yun FENG 2020-2021
Yinxin ZHENG 2020-2021
Jiangfan LIU 2021-2022
Xinliang CUI 2021-2022
Huimin HU 2021-2022
Sailun JI 2021-2022 (Kyoto University, Ph. D candidate)
Ao LI 2021-2022
Yuhua LIN 2021-2022
Lin PENG 2021-2022
Zhecheng SUN 2021-2022
Zhuoqin WANG 2021-2022 (Research Assistant, Jilin University)
Zhenhao LI 2022-2023
Lingshan ZHU 2022-2023
Pengfei YAO 2022-2023
Hanxiao MA 2022-2023
Shaowu LI 2022-2023
Hengru ZHANG 2022-2023
Yang LIU 2023-2024 (Kyoto University, Ph. D candidate)

FYP Graduates@NUS
Mr. Kester TEO Cheng Hao (NUS) 2018-2019
Ms. Meng Rui CHANG (NUS)  2019-2020
Ms. Jia Xin KOH (NUS) 2019-2020
Mr. Samuel CHAN Jun Wei (NUS) 2019-2020
Mr. Ivan ON Keng Wee (NUS) 2019-2020
Mr. Gabriel Wei Ern GOH (NUS) 2021-2022
Mr. Vincent TAN Guan Wu (NUS) 2022-2023

Research Assistant@NUS
Mr. Kester TEO Cheng Hao (NUS) July-October 2019

Visiting Scholar@NUS
Prof. Jieyu YUE December 2019-December 2020
Lecturer
Shandong Normal University

Prof. Lei SUN June 2022-June 2023
Professor
Hainan University

UROPS Students@NUS
Ms. Meng Rui CHANG (NUS)  2019 summer
Ms. Jia Xin KOH (NUS) 2019 summer
Mr. Samuel CHAN Jun Wei (NUS) 2019 summer
Mr. Shun Sheng AN (NUS) 2019 summer

Postdoctoral Researchers@NUS-TJU Joint School with Academic Positions
Yang DENG
Taiyuan Institute of Technology
Associate Professor

Visiting Scholars & Students@IMS&JAIST
Wenping WANG
Professor
Hefei University of Technology

Huagang NI
Associate professor
Zhejiang Sci-Tech University

Phornphimon MAITARAD
Associate Professor
Shanghai University

Hao WEI
Professor
Shanghai Jiao Tong University

Yu FENG
Professor
Changzhou University

Juan LI
Associate Professor
Shanxi University

Guangtong WANG
Associate Professor
Harbin Institute of technology

Yuan ZHAO
Research Assistant
China Institute of Nuclear Information & Economics

Visiting Students@NUS with positions in Industries

Jin TAN (2019; Ph. D; FUDAN University)
Huawei
Engineer@R&D

Wei GONG (2019; Ph. D; Zhejiang Sci-Tech Univ)
Narada Power
Engineer@R&D

Visiting Students@NUS

Yifan GONG (2018 Summer; Undergraduate;Fudan University)
Ph. D@NUS

Xinyi CHEN (2018-2019; Ph. D student;Nanjing Tech University)
Tubular Goods Research Institute of CNPC (TGRI)
Engineer

Xin LI (2019 Summer; Undergraduate; Cambridge)

Mr. Zhen LU (2019-2020; Ph. D student; Fuzhou Univ)