Timetable

Consultation Hour

Who When Where
Ooi Wei Tsang FRI 1600-1800 AS6 05-14 (office)
Fang Chengfang TUE 1400-1500 COM2 03-15 (DR8)

Tutorial (@ COM1 02-11)

Group Time Tutor
1 MON 0900 Ooi Wei Tsang
2 MON 1000 Fang Chengfang
3 MON 1100 Fang Chengfang
4 MON 1400 Ooi Wei Tsang
5 MON 1500 Ooi Wei Tsang
6 MON 1600 Fang Chengfang
7 THU 1000 Fang Chengfang
8 THU 1100 Fang Chengfang

Laboratory (@ COM1 B-13)

Group Time Tutors
1 MON 1000 Chen Zhe, Xu Yecheng
2 MON 1100 Chen Zhe, Xiang Yongzhou, Saranya Sekar
3 MON 1200 Xiang Yongzhou, Saranya Sekar, Xu Yecheng
4 MON 1300 Hong Dai Thanh, Xiang Yonghzou, Xu Yecheng
5 THU 1000 Hong Dai Thanh, Zhou Hufeng, Saranya Sekar
6 THU 1100 Zhou Hufeng, Liu Liu
7 THU 1200 Zhou Hufeng, Liu Liu
8 THU 1300 Zhou Hufeng, Saranya Sekar