Links


Research groups


Authors of My Joint Papers

 1. Enrique Artal-Bartolo
 2. Caucher Birkar
 3. Michel Brion
 4. Frederic Campana
 5. Paolo Cascini
 6. Fabrizio M. E. Catanese
 7. Jungkai Alfred Chen
 8. Meng Chen
 9. CheeWhye Chin
 10. Tien-Cuong Dinh
 11. Igor V. Dolgachev
 12. Baohua Fu
 13. Rajendra Vasant Gurjar
 14. Chang Woo Hang
 15. Fei Hu
 16. Jia Jia
 17. Yujiro Kawamata
 18. JongHae Keum
 19. Yongnam Lee
 20. Hsueh-Yung LIN
 21. Steven Lu
 22. Daisuke Matsushita
 23. Yohsuke Matsuzawa
 24. Sheng Meng
 25. Masayoshi Miyanishi
 26. Noboru Nakayama
 27. Kenji Nishida
 28. Keiji Oguiso
 29. Fabio Perroni
 30. C. R. Pradeep
 31. Takahiro Shibata
 32. Ichiro Shimada
 33. Sheng-Li Tan
 34. Hiro-o Tokunaga
 35. Shuichiro Tsunoda
 36. Eckart Viehweg
 37. Fei Wang
 38. Junyi Xie
 39. Guolei Zhong

My Erdős number: 3
(De-Qi Zhang <–> Michel Brion <–> Jacques Dixmier <–> Paul Erdős)